Durf te kiezen!

Je bewust zijn van hoe de wereld tegenwoordig draait, zeker in een zakelijke omgeving met een lange historie vergt aanpassingsvermogen. Wat wil je zijn voor wie? Durf je te kiezen en wil je dat? Ik schreef er een column over in Cobouw

Waarom maak en verkoop jij je producten en diensten? Vind je dat een rare vraag? Of één die lastig te beantwoorden is? Het is helaas niet origineel als het antwoord luidt: “omdat we dat al jaren doen”. Of: “om onze fabriek of ons bedrijf draaiende te houden”.

Er zijn nog veel bedrijven (in en buiten de bouw) die zo werken. Of het antwoord toekomstbestendig is, merk je cynisch genoeg vanzelf wel. Feit is dat de levensduur van bedrijven flink afneemt. Was dat in 1958 nog meer dan zestig jaar (bij beursgenoteerde ondernemingen), nu is dat al gezakt naar minder dan twintig jaar. Maar ook in het mkb is het aan de orde. Binnen honderd jaar is de levensduur van bedrijven met meer dan 80 procent afgenomen!

Wat heeft jouw voorkeur? Lijdzaam toezien of leiden? Anders dan in het verleden, is het minimaal handig als je weet waar je als organisatie voor staat. Dat je ook onderzoekt hoe het gesteld is met jouw ‘verandervermogen’ en dat je positie inneemt. Dat je durft te kiezen! Als je alles wilt zijn voor iedereen, ben je misschien wel niks voor niemand.

Zo is het ook met je klanten. Als je graag een ketenpartner wilt zijn en samen wilt werken, maar je krijgt de vraag van je klant om slechts leverancier te zijn, vraag je je dan af of je klant wel past bij waar je als bedrijf voor staat? Of hij je genoeg (energie) oplevert? Heb je een band met hem of sta je in verbinding? Kiezen moet niet, maar mag. Ook dat is een keuze.

Wat dit met (online) marketing te maken heeft? Alles! Als je dat wilt uiteraard. Marketing kan je helpen in de vertaalslag van ‘doen wat je deed’ naar de nieuwe werkelijkheid. In het maken van die verbinding, zowel buiten als binnen de organisatie. Ben je bewust van de kracht van de digitalisering en internet en zie het als kans. Aan (bouw)marketeers de taak te bewijzen dat gebakken lucht óók een keuze is.

cobouwColumn111115